Dokumentumok

A pdf dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, amennyiben nem jellennek meg a dukumentumok az Acrobat Reader letölthető az alábbi kére kattintva:
                                                                                                                              Adobe Reader
        Házirend 2010

        Elfogadó határozat

        SZMSZ 2011

        Munkaterv

        Helyi Tanterv
                A Helyi Tanterv tartalomjegyzékében a megfelelő hivatkozásra kattintva a kért oldal jelenik meg.

        Pedagógiai program
                A Pedagógiai Program tartalomjegyzékében a megfelelő hivatkozásra kattintva a kért oldal jelenik meg.

        Központi programok
                A Központi Programok tartalomjegyzékében a megfelelő hivatkozásra kattintva a kért oldal jelenik meg.

        IMIP

        Alapító okirat

        Beiskolázási terv

        Esélyegyenlőségi tervek

        Önkormányzati Minıségirányítási Program

        Iskola tankönyvellátásának és tanulói tankönyvtámogatásának rendje

        Továbbképzési program

Különös Közzétételi Lista:

        Nappali- és esti tagozat csengetési rendje

        Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályban tanulók létszáma

        Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

        Iskolai osztályok száma képzéstípusonként 2011/12-es tanév

        Kompetencia mérések eredményei

        Munkarend 2011-2012

        A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

        Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi
        tanterv tantárgyfelosztásához


        A rendes érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve

        Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

        A szakképzésben résztvevő végzős diákok pályakövetési eredményei

A pdf dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, amennyiben nem jellennek meg a dukumentumok az Acrobat Reader letölthető az alábbi kére kattintva:
                                                                                                                              Adobe Reader