Hetven éve történt


    Megjelent a szeghalmi Ref. Péter András Gimnázium évkönyvében 1939/40-ben:” Tájékoztató az 1940/41. iskolai évre.” Írta: Nagy Miklós igazgató

„Tanulmányi rendet illető és más iskolai kérdésben válaszbélyeg csatolása esetén szívesen ad felvilágosítást az iskola igazgatója. Az iskolaév folyamán igazgató és tanárok magánlakásaikon szülőket iskolai ügyben nem fogadnak, de az iskolában bármikor készséggel állanak az érdeklődők rendelkezésére. Kívánatos is, hogy a szülők érdeklődjenek gyermekeik magaviselete és előmenetele iránt, de teljesen felesleges osztályozás előtt néhány héttel engedékenységért zaklatni a tanárokat. Különös nyomatékkal kérjük a szülőket, hogy a tanítási idő utolsó 30 napjában kíméljék meg az iskolát rekrimináló látogatásaiktól és leveleiktől. Az első 8-9 hónap alatt bőven van idő minden iskolai kérdés elintézésére, ezért az utolsó 30 napon a tanulók előmenetelére és várható bizonyítványára vonatkozólag sem szóban, sem levélben felvilágosítást adni nem fogunk.
    Ismételten figyelmeztetem a szülőket arra is, hogy az igazgatónak és a tanároknak bármilyen formában való megajándékozása a legszigorúbban tilos. Tanártestület a szülők minden ilyen irányú kísérletét kénytelen megvesztegetésnek minősíteni és az ilyen szülők gyermekeit az iskolából tanácslólag elutasítani.”