Diákká fogadom


    „Diákká fogadom”
Ünnepség Péter András halaspusztai síremlékénél

      Szeptember 24-én ismét ellátogattunk Péter András síremlékéhez, hogy a hagyományhoz hűen az új tanulókat „diákká fogadjuk”. Nyolc osztály 165 tanulója sorakozott fel az ősi tordai dombon épített kripta előtt.
1916 óta alussza örök álmát itt Péter András parasztnábob, aki 1907-ben úgy végrendelkezett, hogy halála után vagyonából gimnáziumot kell alapítani a Sárrét fiataljai számára.
A végakarat megvalósult és a 84. nemzedék szeptember 1-én megkezdte tanulmányait a Berettyó-parti középiskolában.

      Elsőként Torzsa József Dávid 11/b osztályos tanuló szavalta el Fülöp Károly Péter András Szelleméhez című versét, mely 1928-ban íródott. Ezt követően Magyar István igazgató ismertette Péter András életútját, emberi nagyságát, bölcsességét, valamint az iskola történetéről is szólt. Majd az egyes osztályok tanulói lerótták kegyeletüket Péter András sírja előtt. Az osztályfőnökök átadták tanulóiknak az iskolajelvényt, majd az iskola igazgatója minden tanulónak átadta az erre a napra készült emléklapot, amelynek szövege a következő:

                              „ A mai napon Péter András halaspusztai síremléke előtt
                              a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola DIÁKJÁVÁ FOGADOM.”


Minden osztályról emlékfotó készült.

9/a: Emelt óraszámú informatikai gimnáziumi osztály
Osztályfőnök: Czellárné Zsuró Anikó

9/b: Angol-német emelt óraszámú gimnáziumi osztály
Osztályfőnök: Knapekné Balogh Julianna

9/d: Nyelvi előkészítő osztály
Osztályfőnök: Simonné Szabó Andrea

7/c: Hatévfolyamos gimnáziumi osztály:
Osztályfőnök: Szijjártóné Kurucsó Mária

9/e: Szakközépiskolai osztály
Osztályfőnök: Czeglédi Ildikó

9/g/1: Szakképző osztály:
Osztályfőnök: Zsadányi Erzsébet

9/g/2: Szakképző osztály:
Osztályfőnök: Borbiróné Komócsin Julianna

9/f: Szakmai előkészítő osztály:
Osztályfőnök: Szőke Imre Csaba

      Reméljük, hogy 4,5,6 év múlva ezek a diákok sikeresen befejezik középiskolai tanulmányaikat. E napfényes őszi nap szép emlék marad a tanárok és a diákok számára.

Szeghalom, 2009. szeptember 29.

Képek a galériában