Tájékoztató ideiglenes felvételi jegyzékhez 2011.

ECDL

Tájékoztató


    Az alábbi táblázatban a 2011/2012-es tanévre vonatkozó ideiglenes felvételi jegyzéket tekinthetik meg. A jelenlegi sorrend a 7. év végi és a 8. félévi eredmények alapján került kialakításra.

    A pontszámítás elve: 7. év végi /magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv/ tantárgyak eredményeinek összege, amely max. 25 pont és a 8. félévi /magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv/ tantárgyak eredményeinek összege, amely max. 25 pont, amelyek együttesen max: 50 pontot tesznek ki. A tanulmányi átlag számításánál a készség tárgyakat (testnevelés, ének, rajz, technika) nem vettük figyelembe.

Az egyes tagozatok kódja:


        - 01 nyelvi előkészítő évfolyam (angol)
        - 02 nyelvi előkészítő évfolyam (német)
        - 03 gimnázium (emelt óraszámú informatika)
        - 04 gimnázium (emelt óraszámú angol)
        - 05 gimnázium (emelt óraszámú német)

        - 11 szakközépiskola – informatika
        - 12 szakközépiskola – gépészet (fémipar)
        - 13 szakközépiskola – könnyűipar (ruhaipar)

        - 21 szakiskola – gépészet (fémipar)
        - 22 szakiskola – könnyűipar (ruhaipar)
        - 23 10 hónapos előkészítő oktatás (gépészet)
        - 24 10 hónapos előkészítő oktatás (mezőgazdaság)


Érdemes tudni…

    Az általunk készített ideiglenes felvételi jegyzék minden jelentkezési lapot, beküldő tanuló azonosítóját tartalmazza. Minden tanuló szerepel az összes olyan tagozat listáján, amit a jelentkezési lapon megjelölt. (amennyiben három tagozatot jelölt meg mind a három tagozat listáján találkozni fog tanulói azonosítójával)

Felvettek-e ???

    A közölt táblázatból nem szabad azonnali következtetést levonni az „Igen”- re illetve a „Nem”- re vonatkozóan. Amennyiben a jelentkező tanuló csak a mi iskolánkba jelentkezett és az általa első helyen megjelölt tagozaton 1-30-ig szerepel a válasz: Igen, felvételt nyert!

És, ha nem szerepel 1 – 30 - ig ???

A válasz egy példa:

A 77777777777 tanulói azonosítóval rendelkező diák iskolánkban három tagozatot jelölt meg. 1. helyen: emelt nyelvi gimnáziumi tagozatot
2. helyen: nyelvi előkészítő gimnáziumi tagozatot
3. helyen: szakközépiskola informatika tagozatot

Az ideiglenes felvételi jegyzéken 39. az emelt nyelvi gimnáziumi tagozaton, 40. a nyelvi előkészítő gimnáziumi tagozaton, 41. a szakközépiskola informatika tagozaton.

Az induló osztályokba csak 30 főt vesznek fel ?!

Így a 77777777777 tanulói azonosítóval rendelkező diák a jegyzék alapján egyik tagozatra sem nyerne felvételt.

De! „A részletekben rejlik az igazság igazi arca”.

Az emelt nyelvi gimnáziumi tagozatra jelentkezők között több olyan jelentkező van előtte, aki már iskolánkon belül is másik tagozatot részesített előnyben, így előrébb sorolta, mint az emelt nyelvi gimnáziumi tagozatot. Ebben az esetben oda fog felvételt nyerni.

A jelentkezésekből nem tudjuk, hogy hány olyan tanuló van előtte (1-38. hely), aki más iskolát részesített előnyben. Így valószínű, hogy a 39. hely is felvétellel jár.

Amennyiben erre a tagozatra nem, akkor a nyelvi előkészítő gimnáziumi tagozaton lehet bejutó hely a pl. 40., vagy akár szakközépiskola informatika tagozaton a 41.

Pontos adatokat csak a győri számítógépes-rendszeren megérkezett április 18-i adatok alapján tudunk. A tanulóknak és általános iskolájuknak 2011. április 27-ig fogunk értesítést küldeni a felvételi eredményről.

A tagozatok sorrendjét 2011. március 17-18-án lehet módosítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy új tagozat felvételére is van lehetőség, de velünk erről mindenképpen egyeztetni kell. Ha valaki egy adott tagozaton - az ideiglenes felvételi jegyzék alapján - általa vélelmezetten „rossz helyen” van, nem szabad sorrendet módosítani, mert nem tudhatjuk, hogy hányadik hely számít bejutónak. Így ha a számára kedves tagozatot hátrébb sorolja, az esélyét is elveszíti annak, hogy erre a tagozatra bejusson.


                        Sok sikert kíván az eredményes felvételihez: Magyar István igazgató


Ideiglenes felvételi jegyzék a beérkezett jelentkezési lapok alapján a 2011/2012-es tanévre vonatkozóan:

01 - nyelvi előkészítő évfolyam (angol)

02 - nyelvi előkészítő évfolyam (német)

03 - emelt óraszámú informatika tagozat

04 - emelt óraszámú nyelvi tagozat (angol)

05 - emelt óraszámú nyelvi tagozat (német)

06 - hatévfolyamos gimnáziumi képzés

11 - szakközépiskola - informatika tagozat

12 - szakközépiskola - gépészet

13 - könnyűipar

21 - szakképzés - gépészet

22 - szakképzés - könnyűipar

23 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás - gépészet

24 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás - mezőgazdaság