Igazgatói köszöntő - Szalagavató 2010

    Tisztelt Ünneplő Közösség, kedves Végzős Diákok!

    Szeretettel és megbecsüléssel köszöntök mindenkit a Sárrét Középiskolájának szalagavató ünnepségén!
    Vaszkó Tamás címzetes igazgató úr nem tud jelen lenni a mai ünnepségen, de ígéretet tett, hogy a ballagáson személyesen köszönt benneteket. Minden végzős diáknak gratulál az eddigi eredményéhez és sok sikert kíván a továbbiakhoz!
    Mérföldkőhöz értünk mindannyian. Végzős, diákok, szülők, tanárok egyaránt. A szalagtűzéssel megkezdődik a visszaszámlálás a középiskolai évek befejezéséhez. A szalag, jelentéssel bír és hagyományt hordoz.
    Engedjétek meg kedves végzősök, hogy egy hagyománnyal kezdjem gondolataimat.
    A közel-keleten mind a mai napig hagyomány az, hogy a nagykorú gyermeket (mint ti is vagytok vagy hamarosan lesztek) az apa megáldja. Egy ilyen alkalommal, az apa azt mondta gyermekének ” Azt kívánom Neked, hogy az életben sok gondod legyen” és ezzel kiment a szobából. A gyerek örült az apai áldásnak fizikai értelemben, de tartalmában bizonytalan volt és el kell mondani, hogy egy kicsit csalódott is. Néhány nap múlva megkérdezte édesapjától. Hogy miért mondta neki, hogy legyen sok gondja? Az apa így válaszolt. Ha sok gondon lesz az életben, akkor egészséges vagy és megoldod őket. Ha csak egy gondod van, akkor beteg vagy és csak azzal foglalkozol, hogy meggyógyulj, de az nem csak rajtad múlik.


    Tehát ha van, egészséged, meg tudod oldani gondjaidat és tudsz gondoskodni magadról és másokról. Magadról és másokról (most többségetekben magatokról, később pedig másokról)
    Milyen a gondok foglakoztatnak most és a jövőben benneteket?
    Talán akik táncolnak, hogy sikerüljön az a fellépés, amelyre ennyit készültetek (ne szakadjon el a ruha, sikerüljenek a sokat gyakorolt lépések, örüljenek szüleitek, szeretteitek, hozzátartozóitok) Ez is gond.
    És jön a gondok, gondolatok sokasága:
        • Mivel lepjem meg szeretteimet a szeretet ünnepén… és sajnos sok családnál az is kérdés: miből vagy hol nem beszélve arról, hogy kit?

    Jön még:
        • a félévzárás
        • az érettségi- szakmai vizsgára történő jelentkezés
        • felsőoktatásba történő jelentkezés
        • évzárás
        • ballagás
        • érettségi és szakmai vizsgák apró kis gondjai

    Itt azért állok meg, mert eddig felsoroltakban segítségetekre vannak szüleitek, tanáraitok, osztályfőnökeitek és maga az ISKOLA

    Az érettségi és szakmai bizonyítvány megszerzésével viszont, ami a szeghalmi alma mater gondoskodását illeti, háttérbe szorul és következik az ismeretlen. Az ismeretlen, amiről hallottál már másoktól, de saját magad nem tapasztaltad. A Berettyó –partján töltött éveid segítői és nélkülözhetetlen szereplői: osztályfőnököd, szaktanáraid, a titkárság dolgozói, a hivatalsegédek, kollégiumi nevelők, karbantartók már ott, ahová megírt sorsod vet, nem lesznek ott. De azt tudnod kell: mindig visszavárnak és gondjaid megoldásában, ha tudnak segítenek.

    Lesznek még gondjaid, amelyet meg fogsz tudni oldani, mert egy idő után már gondjaid mellett megjelenik a kötelező gondoskodás - gondoskodnod is kell – nem csak magadról.

    Gondoskodnod kell:
        • Társadról
        • Születendő gyermekeidről
        • Az évek terhe alatt gyengülő szüleidről

    Mutass példát a gondoskodásból!

    A példát, amelyet itt az iskolában megtanulhattatok és megtanultatok:

    Példát adott Péter András és a Szigeti házaspár iskolaalapításukkal 1926-ban és 1942-ben. Nyolc évvel az első világháború gyakorlati pusztításainak végével és a második világháború kitörése után három évvel. Gondjaik mellett gondoskodtak!

    A gimnázium ebben a tanévben ünnepli fennállásának 85. évfordulóját. Nyolc és fél évtized itt a Berettyó – partján. Diákok tanárok sokasága tevékenykedett az ódon falak között, de az évek nem múltak el nyom nélkül. A Sárréthez és a középiskolához kötődők gondoskodásból „példásra” vizsgáztak és vizsgáznak ma is.

    Hajtsunk fejet és mindig emlékezzünk rájuk, emlékezzünk alapítványaink elhunyt névadóira:
        • Péter András - iskolaalapítóra
        • Nagy Miklós – igazgatóra
        • Farmasi Péter – öregdiákra, tanárra, igazgatóhelyettesre
        • Varga István - tanárra
        • Takács Andrea –öregdiákra
        • Pálfi János – öregdiákra
        • Tildy Zoltán – református lelkészre, II. köztársaság első államfőjére
        Az alapítványokban és támogatókban jelen van:
    Önkormányzat, Református egyház, gimnázium, öregdiákok, családtagok, nevesített és névnélküli gondoskodók, akik 2010-ben összefogva helyreállítatták névadónk Péter András síremlékét halaspusztán.

    Ti is kedves diákok gondoskodtatok arról, hogy adományaitokkal segítsétek a vörösiszap katasztrófa áldozatait és cipős dobozaitokkal azokat, a gyerekeket, akiknek így örömtelibb lesz a szeretet ünnepe.

    Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a gondoskodóknak, akik a mai szalagavató ünnepség szervezésében, lebonyolításában, dekorációk elkészítésében és a műsorok létrejöttében szerepet és munkát vállaltak.

    Engedjétek meg, hogy az ünnepekhez közeledve és kapcsolódva az elmondottak gond és gondoskodás fonalához a könyvek könyvére utaljak. A Biblia szerint Mózes első könyvének első és második versei alapján Isten teremtett és gondoskodott: világosságról, vízről és levegőről, növényekről, állatokról és emberről (férfiról és nőről) Mi emberek nem vagyunk Teremtők, de gondoskodók igen. Ne akarjunk Teremtőt játszani, az nem vezet jóra. Legyetek gondoskodó és szerető emberek, akik szeretik és tisztelik társukat, gyermekeiket, szüleiket, barátaikat és ellenségeiket egyaránt - úgy, hogy gondjaik mellet mindig gondoskodnak róluk és nem felejtik a középiskolai éveket itt Magyarországon, Békés megyében, Szeghalmon a híd mellett a Berettyó partján.