„Öregdiák” a Péter András Gimnáziumból


    Hatvankét éve tett érettségi vizsgát a sárréti Alma mater falai között Simai Mihály Széchenyi-díjas közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az akadémikus előadást tartott az iskolában az érdeklődő diákoknak. Néhány sorban amit magáról nem mondott el itt tartózkodása alkalmával.
    Simai Mihály professzor jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetének kutató professzora, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.
    Kutatási területe a világgazdaság szerkezeti rendszere, átalakulásának fő irányai és következményei, globalizáció, nemzetközi szervezetek, transznacionális vállalatok, tudományos és műszaki fejlődés.
    A szeghalmi Péter András Református Gimnáziumban érettségizett 1948-ban. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1952-ben szerzett oklevelet, kereskedelmi szakon. 1957-ben nyerte el az egyetemi doktori fokozatot. 1962-ben a Közgazdaságtudományok Kandidátusa, 1971-ben a Közgazdaságtudományok Doktora lett. Post-graduális program keretében tanult a genfi Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében és a párizsi Európai Gazdasági Iskolájában. 1976-ban lett levelező tag.1981-ben választották a MTA tagjának.
    Simai professzor egyetemi oktatómunkát, kutató- és kutatás –szervező munkát végzett Magyarországon és külföldön. Mintegy 10 évet töltött az ENSZ munkatársaként különböző területeken és beosztásokban, és több éven át volt magyar és külföldi kutatóintézetek vezetője. Pályáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanársegédként kezdte 1952-ben, s azóta- megszakításokkal - tanít az egyetemen.1959-60-ban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában dolgozott. 1964-69 között az ENSZ Fejlesztés-tervezési, Prognosztikai és Gazdaságpolitikai Központjának volt munkatársa, és tanácsadóként működött néhány közel-keleti arab, illetve afrikai országban.
    Több éven át volt az egyetemen a Világgazdaságtan tanszék vezetője. Részt vett a MTA Világgazdasági Kutatóintézetének megalapításában, s annak igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt 1990-ig. 1991-92-ben az Egyesült Államokban az egyik washingtoni kutatóintézetben /US Institute of Peace/ volt rezidens-kutató. 1992-96 között az ENSZ Egyetem Világgazdaság-fejlesztési Intézetének volt főigazgatója. / Helsinki /
    Az évek során tanított a George Washington Egyetemen, a DePauw Egyetemen(USA), a helsinki Egyetemen, a delhi-, a damascusi-, a khartoomi-, a kuwaiti, a seouli-, a tokiói Aoyama Gakuin Egyetemen és az amerikai hadsereg Katonai Főiskoláján.
    Tagja volt az ENSZ számos szakértői bizottságának, egyebek között a nemzetközi pénzügyi kérdésekkel, az államszervezetek reformjával, a fejlesztéstervezéssel foglalkozó bizottságoknak. Éveken át elnöke volt az ENSZ Egyetem Igazgatótanácsának, alelnöke a UNICEF Kormányzótanácsának. Konzultánsként dolgozott a Westinghouse International, a Mobil-oil, a Hitachi Asia keretében. Befektetési konzultánsként működött a Kuwaiti Arab Alapnál. Jelenleg az ENSZ Tisztviselők Továbbképző Intézete Igazgatótanácsának, valamint a Transznacionális Társaságokkal foglalkozó tanácsadó-testületnek, az ENSZ Egyetem jövőkutatási programja tervezőbizottságának tagja.
    Tagja az amerikai International Studies Association-nak, az Academic Counciul for the United Nations System-nek s a két szervezet vezető testületének. Több külföldi folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. /Transnational-Geneve, Review of International Studies, Cambridge, Journal of Development Studies- Den Haag, Environmental Economics- Amsterdam, Journal of Development Planning- Delhi. Global Governance-New York/ Az ENSZ Társaságok Világszövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, a Magyar ENSZ Társaság és a UNICEF Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
    Simai professzornak 248 tanulmánya, tudományos cikke és 36 könyve jelent meg magyarul, angolul, spanyolul, franciául, oroszul, arabul, koreai és japán nyelven.