Tanévnyitó ünnepség


    A Sárrét gimnáziumi oktatásának 85. és a szakképzésének 68. tanéve kezdődött az új tanév beköszöntével. 2010. szeptember 1-jén közel nyolcszáz tanuló sorakozott fel a Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola udvarán. A tanév kezdetén 190-en kezdték meg tanulmányaikat az alma mater falai között. Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező diákok közül 25 tanuló az iskola webmester képzésén folytatja illetve kezdi meg tanulmányait.

    Induló osztályok és osztályfőnökeik:

• 7c hat évfolyamos gimnáziumi osztály- Hegyesiné Fekete Borbála tanárnő
• 9a emelt óraszámú informatika osztály – Nagyné Dénes Mária tanárnő
• 9b emelt óraszámú idegen nyelv osztály – Kurpé Ildikó tanárnő
• 9d angol-német nyelvi előkészítő osztály–Farkas Ilona tanárnő
• 9g1 szakiskolai osztály- Szíjjártóné Sándor Ágota tanárnő
• 9g2 szakiskolai osztály- Kati Imre tanár úr
• 9f szakképzést előkészítő osztály – Szőke Imre Csaba tanár úr
• 9e szakközépiskolai osztály- Gönczy Zsolt tanár úr
• 13e szakképző évfolyam webmester szakirány- Barta László tanár úr

    Magyar István igazgató a diákok köszöntése után kihangsúlyozta, hogy fontos a szülők és az iskola együttműködése:

    „Köszönjük, hogy iskolánkat választották gyermekük középiskolás nevelésének színteréül. Megtisztelő e bizalom. Biztosan sokan vannak, akik eredményes továbbtanulásra való felkészítés, mások piacképes szakmai tudás megszerzésének reményében, vagy az iskola eredményes idegen nyelv tanításában bízva, a rendszeres követelmény támasztást igényelve küldték e falak közé gyermeküket. Pontosan nem tudjuk az indíttatást, melytől vezérelve hozzánk kopogtattak be, ugyanakkor igyekszünk azt megismerni, arra törekszünk, hogy nevelési alapelveinket megtartva megfeleljünk az elvárásoknak. Azt valljuk, hogy a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartás nevelőmunkánk sikerének záloga. Ezért a rendszeres együttmunkálkodásra törekszik testületünk, s erre kérjük a reánk gyermekeket bízó családokat is.”