AlapítványainkPéter András Alapítvány (közhasznú)

Bírósági bejegyzés éve: 1990
Adószáma: 1 9057 907 1 04
Célja: A gimnázium tanulóinak anyagi segítsége. Külföldi diákcsere kapcsolatok támogatása.
Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása.
A Sárrét életét bemutató könyvek, kiadványok megjelentetése


Nagy Miklós Alapítvány (közhasznú)

Bírósági bejegyzés éve: 1992
Adószáma: 1 9061 869 1 04
Célja: A gimnázium tanulóinak anyagi segítsége, ösztöndíjak biztosítása,
az európai kultúra értékeinek megismertetése (utazások támogatása).
A középiskola tárgyi feltételeinek javítása.
A kulturális és sportrendezvények támogatása.


Takács Andrea Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1990
Adószáma: 1 9057 244 1 04
Célja: A történelem tantárgyban és a sportban legjobb teljesítményt elért
tanulók támogatása.
A sportolás tárgyi feltételeinek javítása.


"Varga István 1991. november 17." Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1993
Adószáma: 1 8373 576 1 04
Célja: A magyar nyelv és irodalom tantárgyban nyújtott kiemelkedő
teljesítmények jutalmazása.
A magyar nyelv és irodalom oktatás tárgyi feltételeinek gazdagítása.


"A Sárrét Szakképzéséért" Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1996
Adószáma: 1 8374 395 1 04
Célja: A szakképzés technikai színvonalának emelése, javítása, az ezzel
összefüggő rendezvények támogatása.
A szakképzésben résztvevő tanulók anyagi segítsége,
továbbtanulásuk támogatása.


Pálfi János Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1999
Adószáma: 1 838 0912 1 04
Célja: A füzesgyarmati tanulók jutalmazása.
A magyar és matematika tantárgyban elért kiemelkedő? teljesítmények elismerése.


Tildy Zoltán Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1999
Adószáma: 1 8384 318 1 04
Célja: Természettudományos tantárgyban elért sikerek jutalmazása.
A Sárrét kulturális életének támogatása.


Farmasi Péter Alapítvány

Bírósági bejegyzés éve: 1996
Adószáma: 1 8378 375 1 04
Célja: Azon bejáró diákok jutalmazása akik történelemből
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.