Iskolánk névadói


Péter András (1840-1916)


    Iskolánk névadója haladó gondolkodású földbirtokos volt. ügyes gazdálkodással jelentős vagyonra tett szert. Szeghalomnak bírája volt. Elnöke volt a Kossuth Lajos szobor állítására létrejött bizottságnak.

    Többször mondott beszédet március 15-e alkalmából. Életének nagy részét a falutól 7 km-re fekvő toronymagas nyárfáktól szegett halaspusztai tanyáján töltötte. Gyermeke nem született Péter Andrásnak. A Sárrét történetébe azzal írta be nevét, hogy vagyonával Szeghalmon gimnáziumot alapított. A híres végrendelet 1907-ben készült Nagyváradon. A végrendelkezés után még kilenc évet élt, 1916. július 3-án hunyt el. A Halas-pusztai sírboltnak ő lett az első "lakója".A végakarat 1926. szeptemberében valósult meg, ekkor nyitotta meg kapuit a Református Péter András Gimnázium. Péter András emléke sok formában él Szeghalom és környékén. A gimnázium az ő nevét viseli. Musti Viktor és Kelemen Kristóf mellszobát mintázta meg. Fülöp Károly tanár verset írt hozzá, U. Nagy István tanár emlékkönyvet szerkesztett emlékére. Az ő nevével alapítványt hoztak létre, és utca is viseli nevét. A gimnázium tanári szobájában található Boross Géza életnagyságú festménye Péter Andrásról. Minden évben az András nap környékén vidám diáknappal emlékeznek a tanulók a névadóra. Az új elsősöket szeptember végén Péter András síremléke előtt az igazgató ünnepélyes keretek között fogadja diákká.


                               PAG-SZESZISzigeti Endre (1927-1936)


    Szigeti István és felesége Koós-Patai Margit kedves kisfiuk, Szigeti Endre (1927-1936) korai halálát életük végéig gyászolták. Szigeti István elhatározta, hogy vagyonát egy mezőgazdasági középiskola létesítésére hagyja. A szerető és mindig bánatos édesanya szívesen tette magáévá a gondolatot, s így jött létre 1942. január 29-én az az ajándékozási szerződés, amelyben Szigeti Istvánék 40 kat. hold 861 négyszögöl területű ingatlanukat az egyháznak adományozták mint célvagyont, azzal a rendeltetéssel, hogy ennek segítségével egy mezőgazdasági középiskolát létesítsen és tartson fenn a szeghalmi református egyház.

    Az ajándékozási szerződés függelékeként megszerkesztették Szigeti Istvánék az Alapítólevelet is. Ebben az alapítólevélben kikötötték, hogy a mezőgazdasági középiskola és ennek tangazdasága elhalt kisfiuk, Szigeti Endre nevét viselje, s megígérték, hogy az alapítvány elfogadása, illetve az iskola létesítése esetében összes meglévő és ezután megszerzendő vagyonukat ugyanerre a célra fogják hagyományozni.

    A munka megindult, és a szeghalmi református Szigeti Endre Mezőgazdasági Középiskola I. osztályát 1942. szeptember 1-jén megnyithatták.


                               PAG-SZESZI