Iskolánk története

    Péter András végrendelete 1926-ban valósult meg.
Az Egyetemes Református Konvent engedélyezte a reálgimnázium első osztályának megnyitását.
Az első igazgató, Nagy Miklós irányításával Pásztor József tanár és négy óraadó kezdte meg a tanítást.
1934-ben érettségizett az első osztály. Ekkor a gimnáziumnak 356 tanulója volt.
A gimnázium épülete 1928-ban, a tornaterem 1935-ben, az internátus - a mai kollégium - 1940-ben készült el.
A háború előtti években kiváló tantestület dolgozott a gimnáziumban. A környék kulturális életét irányították, könyveket adtak ki, szerkesztették a helyi hírlapot, tehetséggondozást végeztek.
1942-ben Szigeti István birtokadományából mezőgazdasági középiskola létesült a gimnázium keretei között.
A később önállósult iskolát az adományozó korán elhunyt gyermekéről, Szigeti Endréről nevezték el.
1945-ig 889 tanulót oktatott és nevelt a Péter András Gimnázium.
Ebben az évben Péter András birtokát államosították, de még 3 évig egyházi gimnázium maradt.

    Nagy Miklóst 1946-ban kultuszminiszteri államtitkárrá nevezték ki.
Az igazgató dr. Pásztor József, majd Boör Ferenc lett. 1948 nyarán államosították a középiskolát. 1950-ben a politikai hatalom "elvette" a Péter András nevet és Bolyai Farkas nevet "adományozta" a gimnáziumnak.
1951-től 1975-ig Sándor Jenő vezetésével végezte eredményes munkáját a gimnázium tantestülete.
1954-ben leánykollégium létesült a Kárász kastélyban.
1956 októberében a tantestület úgy döntött, hogy a gimnázium kapja vissza a régi nevét. A tantestület akarata csak 1957 novemberében valósult meg.
1966-ban mezőgazdasági gépszerelő szakközépiskolai képzés kezdődött, majd 1978-tól gépi forgácsolás váltotta fel ezt a szakmát.
1975-től napjainkig Vaszkó Tamás a gimnázium igazgatója.
A gimnázium alapításának 50. évfordulóján 1976-ban országos ünnepséget rendeztek.
Emlékkönyvben dolgozták fel az elmúlt öt évtized sikereit, küzdelmeit. (Péter András Emlékkönyv).

    Az iskola életében fontos szerepe van a hagyományápolásnak. 1984-ben az öregdiákok Nagy Miklósnak, 1986-ban Péter Andrásnak emeltek szobrot az iskola parkjában.
1990-ben Péter András születésének 150. évfordulóján iskolazászlót avattak.
A szaktantermeket kiváló tanáregyéniségekről nevezték el: Fülöp Károly, Jermendy László, dr. Pásztor József, dr. Fényes Imre.
A diákság 20 év óta minden november végén diáknapokkal emlékezik a névadóra.
A tantestület gondozza Sinka István költő irodalmi hagyatékát.
Az utolsó két évtizedben hat alapítványt jegyeztek be a diákok támogatására.
Az iskola jelenlegi szerkezete több átszervezés után alakult ki. 1996-ban kezdődött el a hat évfolyamos gimnáziumi képzés. 2002-ben érettségizik ez a nemzedék.


Az iskola neve: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Tanulók száma: 726 Tanárok száma: 55 Osztályok száma: 25 Igazgatóhelyettesek: Somogyiné Ambrus Erika,Hegyesi Sándor Kollégiumvezető: Szőke Csaba