Köszöntő

    Köszöntjük Önt a szeghalmi Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola elektronikus oldalán.

PAG-SZESZI     Szeghalom Békés megye északi részén a Berettyó és a Sebes-Körös folyók deltájában fekszik. Közel 10000 lakosú ez a kis város, melynek kedvező fekvését már őseink is felismerhették, hiszen emlékeink több ezer évre nyúlnak vissza. Jelentőségét mutatja, hogy a környező települések oktatási, kulturális és egészségügyi központjává fejlődött az évszázadok során.

    Péter András földbirtokos volt a gimnázium alapítója, az ő végrendelete nyomán nyitotta meg kapuit 1926-ban a Sárrét első középiskolája Nagy Miklós igazgató úr irányításával. Azóta már több ezer diák tanult és érettségizett iskolánkban, bizonyítják ezt a tablók az épületek falain, melyek az itt töltött évek emlékét őrzik. A nagy tanáregyéniségek szelleme is jelen van mindennapjainkban, hiszen előadótermeink elnevezései hirdetik, hogy valaha itt tanított dr.Pásztor József, Fényes Imre, Jermendy László, Bihari László és Boros Géza.     Péter András példáját követte a Szigeti házaspár, akik egyetlen gyermekük emlékére 1942-ben szakközépiskolát hoztak létre Szeghalmon. A két iskola 1999 óta működik összevont formában egy intézményként.

PAG-SZESZI     A középiskolában a tanulás mellett több hagyományos program is színesíti az életet. Elsősként diákjaink ellátogatnak Péter András halaspusztai síremlékéhez, ahol az igazgató egy kis ünnepség keretében fogadja őket az iskola tanulójává. Minden évben a legjobban várt esemény az ifjúság számára a novemberi Péter András Napok programja, ahol többek között a felsőbb évesek vidám vetélkedő formájában avatják fel a gólyákat, valamint a végzősök színvonalas programokkal tarkított választási kampányt szerveznek, melynek győztese diákigazgatói címet kap. Nagy esemény főként a végzős és a tizenegyedikes évfolyamok számára a szép hagyományokkal rendelkező szalagavató és a ballagás. Az utóbbin nemcsak az alma matertől búcsúznak, hanem az itt maradó testvéreiktől is, hiszen a testvérpárok az iskolai szimbólumok ünnepélyes átadásával erősítik meg a folytonosságot és a megújulást. Az itt végzett diákok évtizedek óta támogatják a Berettyó parti intézményt a hat nagy alapítványon keresztül, és minden év júniusában öregdiák-találkozókon idézik fel az eltöltött évek élményeit. Az ő adományaiknak köszönhető, hogy a gimnázium szoborparkjában Péter András mellett már Nagy Miklós és Sándor Jenő egykori igazgatók alakját is felidézhetjük.

PAG-SZESZI     Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a nyelvoktatásra, az idegen nyelvi kifejezőkészség gyakorlására. Ennek segítésére alakultak ki testvériskolai kapcsolataink az ausztriai Scheibbs és az angliai Evesham városkák intézményeivel. Mindig nagyon várják a diákok azt az egy-egy hetet, melyet ezekben az országokban tölthetnek, idegen nyelven beszélve ismerkedhetnek az ott élő emberekkel, kultúrájukkal, természeti szépségeikkel. Ugyanakkor az is jó program számukra, amikor ők láthatunk vendégül ausztriai és angliai diákokat, hiszen a nyelvgyakorlásra ez szintén remek lehetőség.

    Minden évben több mint százan vesznek részt a különböző szervezetek által meghirdetett tanulmányi versenyeken. Azt, hogy a munka amit ebbe fektettek nem időpazarlás bizonyítják az országos, regionális és megyei helyezések. Legsikeresebb tanulóink bekeretezett fényképe és elért eredménye látható iskolánk falain, kifejezve azt, hogy büszkék vagyunk teljesítményükre. Intézményünk maga is szervez versenyeket. Sinka István költő verseinek népszerűsítését már évtizedekkel ezelőtt felvállalta a gimnázium, ennek része a Sinka István Szavalóverseny, melyet 2007-ben már tizenegyedik alkalommal rendeztünk meg. Ehhez képest egy új kezdeményezése tanárainknak a megye 9-10. évfolyamosai részére szervezett, „Keresem ősöm udvarát” című nyelvi- kommunikációs és irodalmi verseny, melynek előkészítésében mi diákok is aktívan részt veszünk minden évben.

PAG-SZESZI     Bemutatkozásunk fontos része, hogy milyen képzésekre lehet nálunk jelentkezni, milyen érdeklődési körű tanulók szerezhetnek nálunk érettségit és szakmát. Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 1996 óta zajlik iskolánkban, ők a „cések”, akik az itt eltöltött hat év után szinte valamennyien egyetemen és főiskolán tanulnak tovább. Náluk nagy óraszámban folyik a nyelvoktatás és több éven keresztül tanulnak informatikát is. Öt évfolyamos gimnáziumi osztályunk az úgynevezett nyelvi előkészítő már negyedik éve működik. Ők az első évben szinte csak nyelvet tanulnak és egy év késéssel kapcsolódnak be a normál tananyag elsajátításába. Ezzel nagyobb a lehetőségük a nyelvvizsga és az előrehozott nyelvi érettségi megszerzésére. A négy évfolyamos gimnáziumi képzésben is több lehetőség közül választhatnak a hozzánk érkezők: tanulhatnak emelt óraszámban angol vagy német nyelvet, informatikát és testnevelést is. Szakközépiskolai osztályunkban a négy év során a közismeretei tárgyak mellett az informatikai és fémipari szakmák alapozása történik. Az érettségi megszerzése után kezdődik a gyakorlati képzés az iskola korszerű számítástechnikai szaktantermeiben, valamint a külsős gyakorlati helyeken. Szakiskolásaink az első két évben a közismereti tárgyakat tanulják, majd elkezdődik számukra a fémipari és ruhaipari szakmák elméleti és gyakorlati képzése, ez utóbbi a Felina Hungária Kft. és a Csaba Metál Rt. tanműhelyeiben zajlik. Az érettségivel rendelkezőknek is lehetősége van intézményünkben ezen szakmák megszerzésére. Felnőttoktatásunkban pedig a szakiskolát végzettek készülhetnek fel 2 éves nappali vagy 3 éves esti rendszerű formában az érettségi vizsgára.

PAG-SZESZI     Iskolánkhoz kollégium is tartozik, mely a Kárász kastély műemléki jellegű, pár éve szépen felújított épületében kapott helyet. Itt az ősi falak között, modern környezetben készülhetnek fel kollégistáink a mindennapi munkára, de emellett jut idejük a közös sportolásra, kulturális és szórakoztató programokra is, mellyel színesebbé teszik a hétköznapokat.

    A mi iskolánkban jól megfér egymás mellett a múlt és a jelen. Vannak régi, ódon épületeink, romantikusan koptatott lépcsőink, nagyjainkat idéző szobraink, iskolatörténeti emlékeink. Ugyanakkor rendelkezésünkre áll egy multimédiás tanterem, több mint száz számítógép, a gyakorlati képzést segítő, nagy értékű fémipari géppark és mindezek segítenek bennünket abban, hogy könnyebben meg tudjunk felelni a modern kor és az oktatási rendszer követelményeinek. Reméljük, mindezzel beteljesíthetjük a gimnázium első igazgatójának, Nagy Miklósnak álmát, hogy „Legyen a középiskola olyan fáklya, amelynek a sugarai az egész környéken világítanak és melegítenek.”.

        Látogasson el hozzánk személyesen is!

        Köszönettel: A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola közössége

PAG-SZESZI