Felnőttoktatás


    Felnőttoktatás (szakiskolai végzettségűeknek)

2 éves nappali rendszerű érettségi felkészítés

Elsősorban előtanulmányokkal rendelkező, szakmunkás végzettséggel rendelkező diákok számára meghirdetett nappali rendszerű képzési forma. Azoknak ajánlott akik napi rendszerességgel délelőtti órákban részt tudnak venni a tanórai foglalkozásokon. Középiskolai éveik alatt informatikai és idegen nyelvi képzésben vesznek részt. A tanítási órák reggel 8 órakor kezdődnek és 1330-kor érnek véget.

    3 éves esti tagozatos érettségi felkészítés

8 általános végzettséggel rendelkező felnőttek számára meghirdetett képzési forma. Azoknak ajánlott akik munka vagy egyéb elfoglaltság mellett szeretnének használható tudást és érettségi bizonyítványt szerezni. Tanulmányaik során informatikai órák keretében megtanulják a számítógép használatát és magas óraszámban tanulnak idegen nyelvet. A képzési idő alatt heti 2 alkalommal a délutáni/esti órákban tartjuk a foglalkozásokat. A megszerzett tudásról évente kétszer félévkor és év végén adnak számot a hallgatók.