Gimnáziumi oktatás


Hatévfolyamos gimnáziumi osztály

Képzési idő: 6 év

Felvehető létszám: 30 fő

1996-ban kezdődött képzési forma, melyben azóta már kedvező tapasztalatokat szereztünk. Az itt tanuló diákok eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken és nagyon jó felvételi eredményeket érnek el ( 2007-ben érettségizett osztály 92%!). Többen szereztek / szereznek közép- és/vagy felsőfokú nyelvvizsgát. A hosszabb gimnáziumi képzési idő elkerülhetővé teszi a tananyag ismétlődését. Az egyéb képzési formáktól eltérően magasabb óraszámban tanulják az idegen nyelvet és négy éven keresztül foglalkoznak informatikával. A 7. és 8. osztályban tanév végén több napot töltenek táborozással. Az utolsó két évben pedig érdeklődésüknek megfelelően közép- vagy emelt szinten választhatnak tantárgyakat az érettségire/felvételire való eredményes felkészülésük érdekében.Nyelvi előkészítő osztály

Képzési idő: 5 év

Felvehető létszám: 30 fő

Az 5 éves képzési időn belül az első évben a választott idegen nyelvet (angol vagy német) a diákok heti 15 órában tanulják több tanár irányításával. Ezenkívül heti 4 órában foglalkoznak informatikával, illetve részt vesznek tanulásmódszertani és kommunikációs foglalkozásokon is. A többi tantárgyból (matematika, történelem, magyar) az általános iskolában elsajátított ismeretek szintentartása, gyakorlása, a hiányosságok pótlása történik. A gimnáziumi tananyagot a diákok 10-13. évfolyamon sajátítják el. Az érettségi vizsgát a végzős tanulók a 13. évfolyam végén teszik le. Idegen nyelvből lehetőség van előrehozott érettségi vizsga és nyelvvizsga letételére.Angol vagy német emelt óraszámú osztály

Képzési idő: 4 év

Felvehető létszám: 30 fő

A 4 éves képzés során az első két évben az első idegen nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok, majd 11. évfolyamtól kezdődően a diák választása szerint ez heti 4 vagy 5 órában folytatódik. Ezzel párhuzamosan 9. évtől kezdődően megkezdik egy másik idegen nyelv tanulását is (angol, német, olasz, orosz), melynek óraszáma folyamatosan emelkedik. Az intenzív nyelvtanulást segíti a gimnázium két diákcsere kapcsolata, melynek során osztrák és angol diákok látnak vendégül magyar diákokat. Lehetőségük nyílik a gimnáziumi évek alatt vagy a képzés végén idegen nyelvből emeltszintű érettségi vizsga letételére, mely alap- vagy középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgának felel meg.Emelt óraszámú informatikai osztály

Képzési idő: 4 év

Felvehető létszám: 15 fő

Ebben a képzési formában négy év alatt a teljes gimnáziumi tananyagot ismerik meg a diákok. A törvényi előírásnak megfelelően két idegen nyelvet oktatunk. Nagyobb óraszámban, csoportbontásban informatikát tanulnak, korszerűen felszerelt számítástechnikai tantermekben. Iskolai éveik alatt megismerik a számítógép használatát, a táblázatkezelést, a könyvtárhasználatot, a szövegszerkesztést, az internetezést, stb. Az informatikával továbbtanulni szándékozó diákok számára lehetőség nyílik 11. évfolyamtól kezdődően emeltszintű érettségi vizsgára vizsgára készülni heti 2 órában. Intézményünkben lehetőség van az érettségi vizsga letétele után felnőttképzés keretében informatika szakterületen OKJ szakvizsga letételére.Felnőttoktatás (szakiskolai végzettségűeknek)

2 éves nappali rendszerű érettségi felkészítés

Elsősorban előtanulmányokkal rendelkező, szakmunkás végzettséggel rendelkező diákok számára meghirdetett nappali rendszerű képzési forma. Azoknak ajánlott akik napi rendszerességgel délelőtti órákban részt tudnak venni a tanórai foglalkozásokon. Középiskolai éveik alatt informatikai és idegen nyelvi képzésben vesznek részt. A tanítási órák reggel 8 órakor kezdődnek és 1330-kor érnek véget.3 éves esti tagozatos érettségi felkészítés

8 általános végzettséggel rendelkező felnőttek számára meghirdetett képzési forma. Azoknak ajánlott akik munka vagy egyéb elfoglaltság mellett szeretnének használható tudást és érettségi bizonyítványt szerezni. Tanulmányaik során informatikai órák keretében megtanulják a számítógép használatát és magas óraszámban tanulnak idegen nyelvet. A képzési idő alatt heti 2 alkalommal a délutáni/esti órákban tartjuk a foglalkozásokat. A megszerzett tudásról évente kétszer félévkor és év végén adnak számot a hallgatók.A tájékoztató letöltése (pdf)