Tantárgyak


Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Olasz nyelv
Latin nyelv
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Informatika
Ének-zene
Rajz és vizuális kultúra
Testnevelés
Mozgóképkultúra és médiaismere
Dráma

Informatikai alapismeretek
Informatikai alapismeretek gyakorlat
Társadalmi ismeretek
Gépészeti ismeretek
Gépészeti gyakorlat Géptan
Anyagismeret
Mechanikai ismeretek
Minőségbiztosítás
Munkavédelem
Műszaki mérés
Könnyűipari alapozó gyakorlat
Könnyűipari alapozó ismeretek
Szakmai ismeretek
Szakmai gyakorlat
Szakrajz
Vállalkozási ismeretek