Történetek az öregdiákokról


Történetek az öregdiákokról

    Néhány nappal ezelőtt megkezdődött a Péter András Gimnázium 83. tanéve. Több ezer volt diák mondhatja el, hogy a Berettyó parti iskolában érettségizett.Az igazgatásom alatt igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani az öregdiákokkal. A velük kapcsolatos élményeimből adok közre néhányat a következő hónapokban.Az első összeállításban a könyvek köré gyűjtöttem össze a történeteket.

-.-.-.-.-


Hegyesi János füzesgyarmati népi költő első verseskötetét a Péter András Gimnázium adta ki 1942-ben. János bácsi fia a második világháborúba magával vitte édesapja könyvét. Fogságba esése után ez mentette meg az életét. A táborban nagy kincs volt a papír, ebből sodortak cigarettát. István a könyv lapjait kenyérre cserélte. Úgy volt vele, ha életben marad, otthon lesz még verseskötet, ha meghal úgysem kell a könyv. Visszatért a hadifogságból.
-.-.-.-.-


Juhász László 1943-ban kikölcsönzött egy latin szótárt a gimnázium könyvtárából. A háború zivatarában nem tudta visszahozni a könyvet. 2006-ban egy költözés alkalmával került elő a szótár, melyet megtalálása után egy szép köszönőlevél kíséretében visszaküldött a könyvtárba.
-.-.-.-.-


Marék Veronika, kinek kedves mesefigurái, meséi, ifjúsági könyvei sok-sok gyereket bűvölnek el, néhány évvel ezelőtt volt osztálytársaival Szeghalomra látogatott. Virágot helyeztek el Nagy Miklós igazgató szobránál, aki őket Budapesten tanította. Meghatódottan emlékeztek az egykori kiváló tanárra. Marék Veronika értékes ajándékot is hozott a gimnáziumnak: Sinka István első verseskötetének dedikált példányát. 1934-ben az írónő édesapja kapta ezt a könyvet Sinka Istvántól.
-.-.-.-.-


1980-ban értesültem arról, hogy Püski Sándor New Yorkban kiadta Sinka István A fekete bojtár vallomásai című önéletrajzi kötetét. Itthon ez a könyv tiltólistán szerepelt. Házi Vencel öregdiáknak írtam, aki akkor hazánk amerikai nagykövete volt Wasingtonban, hogy szerezze meg ezt a könyvet. Néhány hét múlva futárpostán érkezett meg az értékes küldemény.
-.-.-.-.-


Süle András öregdiák Brüsszelben élt. Az ottani magyarok számára hozott létre könyvtárat sok évvel ezelőtt. Az érdekes, értékes gyűjteményt a Péter András Gimnáziumnak ajándékozta. A hatezer kötet kalandosan, de megérkezett Szeghalomra és most feldolgozásra vár.
-.-.-.-.-


Szilágyi Ferenc Németországban él. Ma már nyugdíjas. Iskolánkhoz való hűségét azzal fejezte ki, hogy 2006-ban minden érettségiző diáknak ajándékkönyvet küldött.
Öregdiákok 2. rész

    Az előző számban kezdtem az öregdiákokról szóló történetek közlését. Most ezt folytatva az adományozókról írok.

A végrendelkező


    Parais Lajos 1947-ben érettségizett Szeghalmon. Jogi pályán ért el komoly eredményeket. A nyugdíjas éveit magányosan töltötte vésztői otthonában. Minden öregdiák-találkozóra eljött. Itt barátkoztunk össze. Életének utolsó heteiben a szeghalmi kórházban ápolták. Többször meglátogattam betegágyánál. Egy alkalommal elmondta, hogy végrendeletében a házát a Péter András Alapítvány örökli. Így is történt. Halála után az ügyvédje közölte a kuratóriummal a végrendelet tartalmát. Az alapítvány a házat eladta és az összeg egy részéből Lajos bácsinak síremléket emeltetett a vésztői temetőben. A diákok minden évben elhelyezik a megemlékezés virágait a nemes adományozó sírjára. Parais Lajos festményeit az iskolai galériában lehet megtekinteni.

Az anonim ajándékozó


    Az iskola alapításának 75. évfordulójára készültünk 2001-ben. Ekkor keresett fel E. K. szeghalmi öregdiák azzal a kéréssel, hogy szeretné emléktáblán megörökíttetni azon tanárok nevét, akik legalább öt évet tanítottak a Péter András Gimnáziumban. Az elképzelése megvalósult, s az öregdiák-találkozón felavattuk az adományából elkészült emléktáblát. Hetvenhárom nevet vésett fel Makra László kőfaragó. Szerettem volna az adományozó nevét is felíratni, de ehhez nem járult hozzá az egykori tanítvány. Azóta hét év telt el, és újabb tizenhét pedagógus fejezte be oktató-nevelő munkáját Péter András Gimnáziumban. E. K. ismét kezdeményezett és felvésette az ö nevüket is a táblára. Így kilencven, a Sárrét ifjúságáért tevékenykedő tanár nevét olvashatják a gimnáziumba járó mai és az iskolát meglátogató egykori diákok és vendégek.
Tanártársaim nevében megköszönöm E. K. nemes cselekedetét.

Az amerikai jótevő


    Németh Magdolna a háború alatt érettségizett a Péter András Gimnáziumban, majd Budapesten szerzett orvosi diplomát. Az 1956-os forradalom után férjével együtt külföldre menekült. Társa korai halála után sok országban végzett gyógyító munkát. Ma nyugdíjasként Floridában egyedül él. Szerette volna valamilyen módon köszönetét kifejezni azért, hogy egy igen nehéz időszakban a Sárrét gimnáziumába járhatott. Levelezésünk után jelentős összeget utalt a Péter András Alapítvány számlájára. Ebből az adományból jutalmazzuk az angol nyelv tanulásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat, valamint támogatjuk a külföldi diákcsere kapcsolatot.
Német Magdolna a rendszerváltás óta kétszer látogatta meg egykori iskoláját. Örül a mai diákok eredményeinek, szívesen olvassa a jutalmazottak angol nyelvű leveleit.
Öregdiákok 3. rész

    Folytatom az öregdiákokról szóló visszaemlékezéseimet, azokat a történeteket, amelyek bizonyítják, hogy Péter András példája követőkre talált és ma is vannak nagylelkű adományozók.

Pálfi János


    Pálfi János a háború előtt érettségizett a Református Péter András Gimnáziumban. Füzesgyarmatról járt a középiskolába. Az érettségi után hivatása messzire szólította: Balatonlellén élt feleségével együtt. Gyermekük nem született. A végrendeletében úgy intézkedett, hogy halála után a vagyonából alapítványt kell létrehozni a Péter András Gimnázium tanulóinak javára. A felesége, férje halála után eladta a szép házukat és teljesítette társa végakaratát. 1998-ban a bíróság bejegyezte a Pálfi János Alapítványt.
A ballagáson a legkiválóbb füzesgyarmati diákok és a gimnázium legjobb matematikusai kapnak ebből jelentős pénzösszeget és emlékplakettet.
A nemes adományozótól a Szeghalmi Nagy Miklós Könyvtár és a Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola is kapott támogatást.
Pálfi János a szeghalmi temetőben nyugszik, ide követte őt néhány héttel ezelőtt a felesége.
Az iskolatörténet megőrzi nevüket, a mai diákok is tisztelettel gondolnak az adományozókra.

Dr. Nagy György


    Dr. Nagy György az USA-ban élő orvos, Nagy Miklós igazgató úr fia. Több mint ötven éve él külföldön, de egykori iskolájával mindig szoros kapcsolatot ápol. Fontosnak tartja, hogy az édesapjáról elnevezett alapítvány minél több diákot tudjon támogatni. Sok-sok év óta rendszeresen megérkezik év végén a 249 dollárról szóló csekk az alapítvány részére. Sokan megkérdezik, miért pont ennyit. A válasz: 250 dollár alatt adómentesen lehet jótékonyságra fordítani, és ő kihasználja ezt a lehetőséget, hogy így is kifejezze kapcsolatát a gimnáziummal. Amióta a szeghalmi könyvtár édesapja nevét viseli, ez az intézmény is megkapja a 249 dollárt.
Köszönjük a kedvezményezettek nevében is.

Oláh János


    Oláh János szintén a Református Péter András Gimnáziumban érettségizett. Egy Budapest melleti kistelepülésen él. Nosztalgiával, tisztelettel gondol vissza egykori iskolájára. 2005 nyarán meglátogatta „alma mater”-ét. Bemutattam neki a mai iskolát, a hagyományok őrzését, az iskolamúzeumot. Kimentünk Péter András kriptájához, fellapoztuk a régi anyakönyveket, meséltem az öregdiák-mozgalomról, a nyári találkozókról és végül az alapítványokról. Élményekben gazdagon hagyta el Szeghalmot.
Meglepetésemre néhány nap múlva ötszázezer forintot küldött a Nagy Miklós Alapítványnak. Levelében azt írta, további tervei vannak a támogatására.
Kedves Oláh János! Köszönjük nagylelkűségét és kívánunk hosszú szép nyugdíjas éveket Önnek!

Fehér Zsuzsanna


    Fehér Zsuzsanna Szeghalmon született 1920-ban. A Fehér testvérek közül hárman érettségiztek a Sárrét gimnáziumában. Zsuzsanna nem itt tanult, de jól ismerte a gimnáziumban folyó munkát és olvasta bátyja Fehér Lajos Így történt című könyvét, amelyben a szerző részletesen értékeli egykori tanárai kiváló tevékenységét.
Fehér Zsuzsanna nyugdíja éveit Budapesten töltötte, és itt határozta el, hogy alapítványi támogatást ad a mai tanulók számára.
Fontosnak tartotta azt is, hogy a mai nemzedék minél többet tudjon meg a „népi írók”-ról.
Sinka István, Szabó Pál, Hegyesi János, Féja Géza, Czine Mihály, … sok szállal kötődött a Sárréthez. Ezért a Fehér Zsuzsanna által létrehozott alapítvány, mely Tildy Zoltán nevét vette fel, a népi írók emlékének megőrzésére is jelentős összeget biztosít.
Tildy Zoltán Magyarország köztársasági elnöke volt 1946 és 1948 között. Azt megelőzően 1932-től református lelkész és a Református Péter András Gimnázium igazgató tanácsának elnöke Szeghalmon.
Fehér Zsuzsanna 2005-ben halt meg.
Emlékét kegyelettel őrzi a Péter András Gimnázium tantestülete és ifjúsága.